پروژه طراحی سالن کنفرانس شهرداری بافق یزد

  • مشخصات پروژه

  • موقعیت

    بافق – یزد

  • نحوه همکاری

    مشاوره و طراحی

  • سال اجرا

    ۱۳۹۵

طراحی سالن کنفرانس شهرداری بافق