/مدیریت بهره برداری و مدیریت ساختمان
مدیریت بهره برداری و مدیریت ساختمان ۱۳۹۷/۷/۱ ۱۳:۲۱:۴۰

مدیریت بهره برداری و مدیریت ساختمان در دنیای مدرن امروزی موجبات رونق بخشی و توسعه پایدار صنعت ساختمان را فراهم خواهند نمود.

مدیریت بهره برداری هماهنگ کننده امور تجاری ، معماری ، علوم رفتاری و مهندسی و مدیریت ساختمان کلیه اقدامات اداری ، مالی ، خدماتی و حقوقی است که حقوق مالکین را نسبت به یکدیگر ، به محل سکونت و خدمات مورد انتظار آنان پیگیری و به انجام می‌رساند.

مدیریت ساختمان

وظایف شرکت مدیریت ساختمان

خدمات مدیریت ساختمان ، مدیر ساختمان

خلاصه مقاله

استفاده از یک شرکت مدیریت ساختمان حرفه ای در ابتدای بهره برداری یا در طول آن که بخوبی به وظایف خود عمل می نماید، موجب جلوگیری از برخوردهای غیر ضروری ساکنین و مالکین با یکدیگر شده و فضایی سرشار از نشاط و امید برای استفاده کنندگان به ارمغان می آورد.

مطالعه مقاله