/معماری و معماری داخلی
معماری و معماری داخلی ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۲۰:۳۳:۱۱

یکی از بزرگترین زیبایی‌های معماری و معماری داخلی این است که شروع پروژه بمانند آغاز یک زندگی دوباره است.

گاهاً طراحی پیچیده می شود و هنر بزرگ ما به عنوان طراح این است که پیچیدگی ها را مدیریت کرده و آنها را ساده سازیم.

طرحی خوب است که نگوید من را نگاه کن بلکه بگوید این را نگاه کن.

ارزش های یک معماری خوب، همان ارزش‌های انسانی است.

ضوابط طراحی آمفی تئاتر

طراحی ، ساخت و تجهیز سالن همایش و کنفرانس

خلاصه مقاله

در طراحی یک آمفی تئاتر نه تنها باید نیازهای امروز را به درستی دید بلکه باید آینده های دور را نیز در نظر داشت. در هنگام طراحی می‌بایست موقعیت مجموعه، نیاز های بهره بردار و نوع کاربری و … با هم و در جایگاه خود مورد بررسی کامل قرار گیرند.

مطالعه مقاله