//پروژه های ویلایی
پروژه های ویلایی ۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۱:۱۸:۳۹

توسعه مهندسی نیکان متناسب با شیوه زندگی شما کارفرمای عزیز و با استفاده از اصول طراحی و فرایندهای ساختمانی پیشرفته ، سکونتگاه های درخور و فاخر بنا می کند.

ویلا

طراحی و ساخت ویلا مدرن

دماوند, کیلان , هاشمک

طراحی و ساخت ویلا مدرن در مجموعه ویلایی شهرک الهیه

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شماره دو

دماوند, کیلان , هاشمک

طراحی و ساخت ویلا شماره دو در مجموعه ویلایی شهرک الهیه

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شماره سه

دماوند, کیلان , هاشمک

طراحی و ساخت ویلا شماره سه در مجموعه ویلایی شهرک الهیه

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شخصی

شهر جدید هشتگرد،استان البرز

طراحی و ساخت ویلا شخصی در هشتگرد

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شخصی

خسروان دماوند، استان تهران

طراحی و ساخت ویلا شخصی در خسروان دماوند

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شخصی

آبسرد دماوند، استان تهران

طراحی و ساخت ویلا شخصی در آبسرد دماوند

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شخصی

گرمسار، استان سمنان

طراحی و ساخت ویلا شخصی در گرمسار استان سمنان

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شخصی

گرمسار، استان سمنان

طراحی و ساخت ویلا شخصی در گرمسار استان سمنان

بیشتر

طراحی و ساخت ویلا شخصی

فاز ۴ اندیشه، استان تهران

طراحی و ساخت ویلا شخصی در فاز ۴ اندیشه

بیشتر

طراحی و ساخت ویلای شخصی

کردان، استان البرز

طراحی و ساخت ویلای شخصی در کردان استان البرز

بیشتر

طراحی و ساخت سایر ویلاها

افشاریه، کردان، محمود آباد و ...

طراحی و ساخت ویلا در شهرهای دیگر

بیشتر