//پروژه های اداری
پروژه های اداری ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۸:۱۵:۱۰

پروژه های اداری:

شرکت یدک دیزل پارت

خیابان ملت، تهران

یدک دیزل پارت-خیابان ملت

۳

بیشتر

شرکت شاخص پژوه

خیابان سمیه، تهران

شاخص پژوه-خیابان سمیه

۳

بیشتر

اداره امور مالیاتی

شهرک غرب، تهران

اداره امور مالیاتی-شهرک غرب

۳

بیشتر

شرکت پارس نماد

عباس آباد، تهران

پارس نماد-عباس آباد

۳

بیشتر

دفتر خصوصی

پاسداران، تهران

دفتر خصوصی-پاسداران

۳

بیشتر

شرکت پایا پخش

شهید بهشتی، تهران

پایا پخش-شهید بهشتی

۳

بیشتر

شرکت توان سرما

خواجه عبدالله، تهران

توان سرما-تهران

۳

بیشتر

شرکت سایپا آذین

جادخ مخصوص کرج، تهران

سایپا آذین-تهران

۳

بیشتر

دوام شیمی

شهرک صنعتی شمس آباد، تهران

دوام شیمی-شمس آباد

۳

بیشتر

سایر پروژه های اداری

مناطق مختلف، تهران

پروژه های اداری-تهران

۳

بیشتر