///ساختمان شخصی باغ فردوس تجریش
ساختمان شخصی باغ فردوس تجریش ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۲:۱۶:۱۸

ساختمان شخصی باغ فردوس، تجریش:

تصاویر معماری:

تصاویر معماری داخلی: