ساختمان شخصی ولنجک ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳:۱۷:۰۴

ساختمان شخصی ولنجک:

تصاویر معماری داخلی: