///ویلا شماره یک-شهرک ویلایی الهیه
ویلا شماره یک-شهرک ویلایی الهیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۰:۳۵:۱۰

ویلا شماره یک از مجموعه ویلایی شهرک الهیه دماوند:

تصاویر معماری: