پروژه های سالن همایش و کنفرانس آمفی تئاتر


توسعه مهندسی نیکان با بهره گیری از تیمی حرفه‌ای و مجرب در طراحی، ساخت و تجهیز پروژه های همایش کنفرانس، آماده همکاری با کارفرمایان دولتی و خصوصی در قالب ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نظارت، مدیریت طرح و مدیریت طرح و ساخت در پروژه های آمفی تئاتر ، پروژه های سالن همایش ، پروژه های سالن کنفرانس و پروژه های سینما می باشد.