97 87 02 91 - 021|info@niikan.ir

About مهندس حسین مردی

پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۸ ، با ادامه کار حرفه‌ای خود در زمینه بازرگانی در سال ۱۳۸۰ اولین مجموعه از گروه نیکان را پایه‌گذاری نمود. تجارب مدیریت پروژه و اجرایی پروژه‌های ساختمانی و صنعتی ماحصل این دوره از فعالیت با دریافت رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.پس از آن به مطالعه و پژوهشهای آکادمیک و غیر آکادمیک در زمینه‌های معماری ، معماری داخلی و دکوراسیون تا سطح مدیریت طرح – مدیریت و مربیگری ، روانشناسی ، تورگردانی و طبیعت گردی تا سطح تدریس و مدیریت اجرایی پرداخت. در سال ۱۳۸۴ مجموعه زندگی سبز ایرانیان برگزار کننده کارگاه ها و همایش های آموزشی – تفریحی و مجری تورهای گردشگری و در سال ۱۳۸۷ مجموعه نیکان آموت طراح و مجری پروژه های معماری و دکوراسیون داخلی را راه‌اندازی نمود.در این بازه کسب تجربه از آموزش مهارت های کار و زندگی و سفر به عنوان رهجو و مسافری مشاهده‌گر ، بیان هنری و فلسفی وی را پرورش داده و این تجربیات شخصی و کشف نیازهای انسانی در سبک کار و طرح های جزء نگر او تجسم یافته است. در ادامه با بهره‌گیری از ۱۵ سال تجربه اجرایی و مدیریتی و تکیه بر دانش مهندسان و طراحان مجرب مجموعه در سال ۱۳۹۲ با راه اندازی توسعه مهندسی نیکان و ارائه راهکارهای جامع ساختمان و املاک به سوی بازارهای جدید گام بر داشته است.
Go to Top