لوگو نیکان

راه اندازی و بهره برداری اصولی در دنیای مدرن امروزی موجبات رونق بخشی و توسعه پایدار صنعت ساختمان را فراهم خواهند نمود.

بهره برداری هماهنگ کننده امور تجاری ، معماری ، علوم رفتاری و مهندسی است.

مدیریت ساختمان

وظایف شرکت مدیریت ساختمان

خدمات مدیریت ساختمان ، مدیر ساختمان

خلاصه مقاله

استفاده از یک شرکت مدیریت ساختمان حرفه ای در ابتدای بهره برداری یا در طول آن که بخوبی به وظایف خود عمل می نماید، موجب جلوگیری از برخوردهای غیر ضروری ساکنین و مالکین با یکدیگر شده و فضایی سرشار از نشاط و امید برای استفاده کنندگان به ارمغان می آورد.

مطالعه مقاله

مدیریت بحران کسب و کار با شیوع ویروس کرونا

مدیریت بحران ، خدمات مدیریت بهره برداری ، بحران ویروس کرونا

خلاصه مقاله

مدیریت بحران مناسب می تواند یک کسب و کار را از ورطه سقوط و نیستی نجات دهد. در بحران ویروس کرونا مانند هر بحران دیگری حتماً فرصت هایی نیز وجود دارند. استفاده از این فرصت هاست که کسب و کار را به یک وضعیت بهتر در دوران پسا کرونا سوق می دهد.

مطالعه مقاله

بهره برداری مراکز تجاری در بحران اقتصادی کرونا

مرکز خرید ، مجتمع تجاری ، پاساژ ، رستوران ، تالار پذیرایی ، باشگاه

خلاصه مقاله

با بروز موقعیت های دشوار ، اهمیت مدیریت بهره برداری یک مجموعه افزایش می یابد. بروز بحران اقتصادی کرونا و به تناوب آن رکود اقتصادی پسا کرونا ، این اهمیت را چند برابر نموده است.

مطالعه مقاله