لوگو نیکان

سبک زندگی نیکان راه یا سبکی برای زیستن است که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های گروه نیکان است. سبک زندگی (Life Style) عادات ، نگرش ها ، سلیقه ها ، معیارهای اخلاقی و … است که با هم طرز زندگی کردن گروه یا شخصی را می سازند

ویروس کرونا چطور جهان را به طور دائم تغییر می دهد؟

تغییر جهان با بحران ویروس کرونا

خلاصه مقاله

هیچ کس دقیقاً نمی داند با وجود ویروس کرونا و در دوره بحران پسا کرونا چه پیش خواهد آمد ، اما این مقاله با استفاده از سایت های تحلیلی مهم و روز دنیا تلاشی در راهنمایی و هدایت به دنیای ناشناخته ای است که جامعه ، دولت ، سیستم مراقبت های بهداشتی ، اقتصاد ، سبک زندگی و سایر موارد مرتبط با زندگی را در دوران پسا کرونا تغییر خواهد داد.

مطالعه مقاله