پروژه های طرح و ساخت


توسعه مهندسی نیکان باتجربه بالای خود و توجه به سلیقه و علاقه ی شما کارفرمای عزیز و با استفاده از اصول طراحی و ساخت و ساز ساختمانی پیشرفته، پروژه های طرح و ساخت خود را خدمت شما ارائه می کند. این بخش شامل هفت خدمت اصلی به نام خدمات مسکونی، خدمات ویلایی … تا خدمات راه اندازی و تجهیز سالن همایش و کنفرانس است.