پروژه مدیریت مهندسی و بهره برداری گروه ساختمانی تین

پروژه مدیریت مهندسی و بهره برداری گروه ساختمانی تین با شرح فعالیت ساخت و ساز در تهران می باشد که توسط شرکت نیکان خدماتی همچون مدیریت مهندسی و بهره برداری ارائه کرده است.

  • نام شرکت : گروه ساختمانی تین

  • خدمات ارائه شده : مدیریت مهندسی و بهره برداری

  • دسته بندی : شرکت‌ها و سازمان‌ها

  • موقعیت : تهران
  • سال اجرا : 92 -96

تصاویر پروژه

پروژه‌های بهره‌برداری