توسعه مهندسی نیکان

توسعه مهندسی نیکان با بهره گیری از تیمی حرفه‌ای و مجرب در طراحی، ساخت و تجهیز پروژه های فرهنگی ، آماده همکاری با کارفرمایان دولتی و خصوصی در قالب ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نظارت، مدیریت طرح و مدیریت طرح و ساخت در پروژه های آمفی تئاتر ، پروژه های سالن همایش ، پروژه های سالن کنفرانس و پروژه های سینما می باشد.

طراحی آمفی تئاتر

دانشگاه خوارزمی

پروژه طراحی آمفی تئاتر ساختمان تاریخی و سالن همایش دانشکده جغرافیا دانشگاه خوارزمی 

بیشتر

طراحی لابی

دانشگاه خوارزمی

پروژه طراحی لابی ساختمان اداری دانشگاه خوارزمی 

بیشتر

طراحی آمفی تئاتر

دانشگاه محقق اردبیلی

پروژه طراحی آمفی تئاتر دانشگاه محقق اردبیلی

بیشتر

طراحی سالن کنفرانس

شهرداری بافق یزد

پروژه طراحی سالن کنفرانس ساختمان شهرداری بافق یزد

بیشتر

طراحی سالن همایش

دانشکده بهداشت دانشگاه یزد

پروژه طراحی سالن همایش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد

بیشتر

طراحی آمفی تئاتر

مجموعه رفاهی دادگستری استان فارس

پروژه طراحی آمفی تئاتر مجموعه رفاهی دادگستری استان فارس

بیشتر

طراحی سالن کنفرانس

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

پروژه طراحی سالن کنفرانس ساختمان اقتصاد و دارایی استان خوزستان

بیشتر

طراحی سالن کنفرانس

دادگستری کل استان همدان

پروژه طراحی سالن کنفرانس دادگستری استان همدان

بیشتر

طراحی سالن کنفرانس

اقتصاد و دارایی استان البرز

پروژه طراحی سالن کنفرانس ساختمان سرمایه گذاری سازمان اقتصاد و دارایی استان البرز

بیشتر

طراحی سینما VIP

مجتمع مسکونی منطقه ۲۲

پروژه طراحی سالن سینما VIP مجتمع مسکونی منطقه ۲۲ تهران

بیشتر

مهندسی و تجهیز سالن همایش

توزیع برق زنجان

خدمات مهندسی و تجهیز سالن همایش توزیع برق زنجان

بیشتر

طراحی سالن کنفرانس

سازمان انرژی اتمی

طراحی سالن کنفرانس انرژی اتمی

بیشتر