سایر پروژه های ویلایی:

توسعه مهندسی نیکان چندین پروژه طراحی و ساخت ویلا در شهرهابی دیگر نیز اجرا کرده اند .

تصاویر معماری، معماری داخلی و پلان ها: