طراحی و ساخت ویلا شخصی کردان کرج:

پروژه ویلای شخصی کردان کرج یکی دیگر از پروژه های مربوط به طراحی و ساخت ویلا توسط  توسعه مهندسی نیکان است .

تصاویر معماری: