پروژه های اقامتی و پذیرایی


گروه نیکان با بهره گیری از تیمی حرفه‌ای و مجرب در طراحی، ساخت و تجهیز پروژه های اقامتی و پذیرایی، آماده همکاری با کارفرمایان دولتی و خصوصی در قالب ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نظارت، مدیریت طرح و مدیریت طرح و ساخت در پروژه های طراحی و احداث هتل، طراحی و احداث رستوران ها می‌باشد.